image3

image4

1. Руководител клуб „Изседовател“.

Кирил Георгиев

2. Помощници клуб „Изследовател“:

Веселин Великов

Лена Никандрова

Анна Леонова

Клубът на Изследователите e световна организация основана от ЦАСД. В него са поканени да членуват юноши между 12 и 16 години от всички краища на света. Към настоящият момент клубът има близо 2 милиона члена. Ако все още не си Изследовател, присъедини се към нас!
Клуб изследовател предлага широк кръг от дейности. Ето някои от тях:

Лагери и лагерни/оцеляващи умения
Формиране на ръководни умения
Доброволни акции сред обществеността като помощ, събиране на храни за социално слаби хора, почистване и поддържане на паркове и градини, посещение и насърчение на стари хора и много други.
Лична грижа и насърчение от страна на аниматорите (ръководителите)! Докато в повечето училища един учител се грижи за 20-30 ученика, при изследователите има най-малко 1 ръководител на всеки 5 деца!
Разностранно обучение за овладяване на различни специализаци в областта на изкуството, природата, опазването на околната среда, професии и занаяти, служба на другите и др. Като за покриването на всяка една специализация получават съответната емблема.

Банкови данни:
Suomen Adventtikirkko venäjänkielinen seurakunta, Счет: FI58 1198 3000 1171 88, реф.№ 1054