ОТДЕЛ женско служенe.image7

image8Отдел женско служенe:              Ирина Винярская

Помощници:

— Лена Никандрова

— Снежанка Суванджиева

— Марияна Неделчева

–Кремена Георгиева

Отдел Женско служене е призван да поддържа, направлява и снабдява с необходими материали и обучава жените членове на църквата.

Девизът на нашият отдел: „ДОКОСНИ СЕ КЪМ СЪРЦЕТО – РАЗКАЖИ НА СВЕТА“

Всичко което иска Бог от нас е това, което ние сме готови да направим за Него. Нашата цел – да не решаваме проблемите на света, а да живеем в близки отношения с Бог, така че Той да работи чрез нас за облекчаване нуждите на много от тези, които зипитват нужда, болка и страдание.

Женско служене – това не е женски клуб или женско общество. Женско служене е призвано да уводлетворява нашите истински потребности – духовни, емоционални и материални.

Към такова служение трябва да приемаме с готовност.

В нашият отдел има достатъчно различни материали, книги и семинари, благодарение на които, всяка жена може

-да надникне в същността на жеското служене

-да повиши познанията си в изучаването на Библията

-да придобие професионални навици на лидера

-да осъзнае своите ценности като дъщеря на Бог

 

ДАТА събитие
2018-2019 Срещи със сестрите – при посещение на пастор от Русия
27.10.2018г.

Благодарствена събота

Конкурс кулинаров «Дары осени» -участвуют все.

3.02.2019г

 

караоке. Песни на тема «Женската душа».
29.05-02.06.2019

Женска събота на вилата

 

Банковские реквизиты:

Suomen Adventtikirkko venäjänkielinen seurakuntaСчет: FI58 1198 3000 1171 88, реф.№ 1148