Отдел детско служенеimage1

image21.Ръководител детски отдел: Эльвира Разгуляева
2. Зам.ръководител детски отдел: Ирина Мостовая
3.Учители детска група 2-9г:
Эльвира Разгуляева, Ирина Фролова, Эльвира Ромашкина, Ирина Мостовая, Анна Леонова, Снежанка Суванджиева
4.Учители в юношеска група 9-15г:
Павел Фролов, Ирина Ромашкина, Клавдия-Лена Розенстрем, Юрий Мостовый, Лена Никандрова, Анна Леонова, Ирина Фролова.

Цели и задачи на Отдел детско служене

Мисия: Отдел „Детско служене” развива вярата на децата, като ги насочва към лични взаимоотношения с техния небесен Баща.

Служения благодатиОтделът се стреми да развие множество служения, които ще водят децата при Исус и ще ги дисциплинират в тяхното ежедневно ходене с Него. В сътрудничество със Съботното училище и другите отдели осигурява религиозното възпитание на децата, и изпълнява своята мисия, като развива разнообразни служения за деца, които включват развиване на навици за служене, изграждане на лидерски качества и осъществяване на дейности с евангелизаторска насоченост.

Всеохватывающего служения, в рамках которого служители-добровольцы и дети, для которых они работают, будут одинаково ценны, независимо от расы, цвета кожи, языка, пола, возраста, способностей или социально-экономического положения, и в этом служении все они смогут участвовать без какой бы то ни было дискриминации.

„Когато Исус каза на учениците Си да не забраняват на децата да идват при Него, Той говореше на последователите си от всички векове – църковни служители, проповедници, помощници и на всички християни. Исус привличаше децата и ни заръчва: „Не им пречете да идват”, като че иска да каже: „Те ще дойдат, ако не им пречите” (Животът на Исус, стр. 517, английско издание).

Банкови данни:
Suomen Adventtikirkko venäjänkielinen seurakunta, Счет: FI58 1198 3000 1171 88, реф.№ 1096