ОТДЕЛ детско служене


Мисиятана отдел Детско служене е формирането в децата на отношения с Исус, основани на любовта и служенето към Него.

КЛУБ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ «ОРИОН»
Клуб «ИЗСЛЕДОВАТЕЛ» ― това е духовно-развиваща програма към ЦАСД за юноши между 10-15години. Тази програма включва в себе си физическа активност, приключения, съревнования и общи клубни занимания.ь

Младежки отдел
ОТДЕЛ МЛАДЕЖКО СЛУЖЕНЕ има самостоятелна работа в Църквата на АСД, която е за младежите, от младежите и заедно с младежите.

ОТДЕЛ женско служене
Отдел ОТДЕЛ ЖЕНСКО СЛУЖЕНЕ е призван да поддържа, направлява, снабдява с нужните материали и обучава жените, членове на църквата..

ОТДЕЛ ЗДРАВЕ
Адвентистите проповядват основни принципи на грижа за здравето, изложени от Бог на страниците на Библията.

150

ОТДЕЛ ЛИЧНО СЛУЖЕНЕ  и СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ
Ръководител на отдел ЛИЧНО СЛУЖЕНЕ – Венцислав Узунов

Помощници: церковен съвет

Ръководител на отдел СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ – Лилия Карпинская

ДЯКОНСКИ ОТДЕЛ
Главен дякон: Гюнадан Исмаил
Главна дяконеса: Елвира Ромашкина

МОЛИТВЕНО СЛУЖЕНЕ
Чрез природата и откровението, чрез Своята грижа за нас и посредством влиянието на Святия Дух, Бог ни говори. Но това не ограничава Неговата връзка с нас. Всеки от нас е необходимо да открива сърцето си пред Него в молитва.