Молитвено служене

image131. Ръководител: Лена Никандрова

2. Помощници: Лена Клава Розенстрем и Кремена Георгиева

Чрез природата и откровението, чрез Своята грижа за нас и чрез влиянието на Святия Дух, Бог ни говори. На нашите взаимоотношения не трябва да се ограничават само в това. Всеки от нас трябва да Му открива своето сърце. За да имаме духовен живот и сили, ние трябва да сме в истинско общение с Нашия Небесен Баща. Нашите мисли могат да бъдат обръщани към Него. Ние можем да размишляваме за Неговите дела, за Неговото милосъдие и благословения, които обаче не са взаимоотношения в пълния смисъл на думата. За да имаме реална връзка с Бог, ние трябва да Му разказваме за своя живот, за нашите радости и скърби. „Пътят към Христа“, Елена Уайт, Преимуществото на  молитвата