Кои сме ние

Сигурно сте слушали за християни, наречени адвентисти, и сте се чудили кои са всъщност. Може би сте се учудвали защо ходят на църква в събота за разлика от повечето други християни? Ако някога сте се питали кои са адвентистите и в какво вярват, бихме искали да ви се представим. Ще се радваме да ни опознаете по-добре. Да започнем с неизбежния въпрос: Все пак кои са адвентистите от седмия ден? Част от отговора се крие в нашето име: „Седмият ден“ означава че спазваме съботата като определен от Бога свят ден, така както е записано в Библията в четвъртата Божия заповед. „Адвентисти“ означава, че вярваме в скорошното, буквално и видимо идване на Исус Христос на земята. На английски думата „advent“ означава „идване“, „пристигане“, а в религиозен смисъл – „пришествие“. Кои са адвентистите от седмия ден? Една от най-бързо разпространяващите се християнски църкви с около 18 милиона членове (2013 г.), в почти всички страни по света. А също и най-разпространеното в географско отношение протестантско вероизповедание. Евангелски протестанти, приемащи Библията като основно мерило за вяра и живот. Християни, които обичат Исус Христос и се стремят да Го поставят в центъра на своя живот и вяра. Църква, която с радост споделя истината за Бога, изявена в живота, дейността и смъртта на Исус Христос. Християнско общество, посветило се на провъзгласяване на библейските истини, някои от които векове наред са били пренебрегвани или примесени със заблуди. Християни, заинтересувани от здравето – здраве на ума, тялото и духа. Църква, която не е частен клуб за светци, но по-скоро – болница за грешници. Радваме се, че Христос има силата да опрощава греховете и да ни избавя от тях. Преди да продължим, ще бъде добре да споменем в какво не вярваме: Ние не вярваме, че само адвентистите ще бъдат спасени или че сме единствената църква, която проповядва библейската истина. Не вярваме, че се спасяваме чрез дела по закона. Не вярваме, че се спасяваме, като пазим съботата, като живеем чист живот или като спазваме десетте Божии заповеди. Убедени сме, че човек се спасява по благодат чрез вяра в Исус Христос.